TECH 04

  • Autorzy: Jerzy Łątka, Agata Jasiołek, Agnieszka Gogól, Yana Gvishh, Valeryia Mazurkevich, Martyna Skóra, Martyna Szymańska, Aleksandra Walkowiak
  • doradztwo techniczne: prof. Mick Eekhout