Info / Pracownia

ARCHI-TEKTURA.eu powstała jako miejsce badań, rozwoju i wdrażania innowacyjnego zastosowania papieru i jego pochodnych jako tworzywa architektonicznego. Badania nad papierem prowadzone były na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Technicznym w Delft oraz Studio Shigeru Ban’a na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Kioto.

Międzynarodowa współpraca z ośrodkami badawczymi, biurami projektowymi i przemysłem papierniczym pozwala nam na osiągnięcie najwyższej jakości rozwiązań projektowo – technologicznych.

Sukcesywnie rozwijane umiejętności i wiedza pozwoliły nam zbudować szeroką ofertą dotyczącą projektowania architektonicznego z użyciem papieru i kartonu jako głównego materiału. Zakres świadczonych usług to projektowanie i wykonywanie elementów wyposażenia wnętrz, konstrukcji przestrzennych przeznaczonych na wydarzeń typu targi, festiwale, wystawy. Kolejną gałęzią naszej działalaności jest projektowanie schronień dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej: osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych i działań wojennych.

Specjalizujemy się także w poszukiwaniu nowych form mieszkalnictwa przeznaczonego na okres 5 – 20 lat w tym zabudowań o rozszerzonej funkcjonalności.

W czasie pracy nad projektami cenimy praktyczne podejście, mając świadomość, że każdy projekt jest odkryciem nowych możliwości jakie daje papier.

Za Buckminstrem Fullerem, jednym z największych wynalazców XX wieku, powtarzamy motto: Co kolwiek moższ sobie wyobrazić, możesz to zbudować.

Oprócz działań projektowo – badawczych związanych z wykorzystaniem papieru jako tworzywa architektonicznego działamy również na polu tradycyjnej architektury. Swoimi projektami staramy się wpływać na poprawę jakości przestrzeni miejskiej.

Ponadto we współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami i firmami organizujemy szkolenia, warsztaty i wykłady dotyczące projektowania i nowych technologii w architekturze.