Info / CV

Jerzy Łątka jest architektem, projektantem, doktorantem na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (w zespole architektury mieszkaniowej) oraz na Wydzia­le Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft (w Departamencie Architectural Engineering + Technology).

W swojej pracy badawczej i projektowej zajmuje się możliwościami wykorzysta­nia papieru i jego pochodnych do realizacji nowatorskich konstrukcji wykonanych z tego materiału a także architekturą tymczasową, pomocową i społeczną.

Doświadczenie zawodowe i naukowe zdobył w polskich i międzynarodowych biurach projektowych oraz uczelniach wyższych. Odbył praktyki zawodowe i staże naukowe w Polsce, Irlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii i Holandii.

Od 2007 roku najpierw jako przewodniczący, potem jako opiekun prowadzi Koło Naukowe Humanizacja Środowiska Miejskiego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, z którym w latach 2010 – 2012 realizował projekt badawczy: Papier jako tworzywo architektoniczne

W roku 2013 jako jeden z dwojga wybranych, został zaproszony na staż naukowy do studia Shigeru Ban’a na Uniwersytecie Sztuki i Designu. Obok badań naukowych braz udział w projekcie a później w realizacji przedszkola pomocowego Miao-Miao Paper Nursery School, wybudowanego w mieście Yaan w chińskiej pro­wincji Siczuan. Przedszkole zostało powstało we współrpacy z Shigeru Ban Archi­tects, Volontary Architects Network oraz studentami Sichuan University i Kyoto University of Art and Design.

W latach 2012, 2014 i 2015 prowadził zajęcia na kursie Bucky Lab na Wydziale Archi­tektury TU Delft, w czasie których wraz ze studentami zrealizował szereg prototypowych konstrukcji wykorzystujących tekturę i papier jako materiał budowlany.

W roku 2015 wraz ze studentami z Politechniki Wrocławskiej oraz TU Delft zrealizo­wał Pawilon Wystawowy Politechniki Wrocławskiej z okazji 70 lecia uczelni. Pawi­lon o konstrukcji papierowo-drewnianej był zaprezentowany na Placu Solnym w maju 2015 roku a następnie przeniesiony na kampus PWr.

W roku 2015 został wybrany jednem z trzech najbardziej obiecujących młodych na­ukowców na Międzynarodowej Konferencji European Paper Week w Brukseli, zrze­szającej organizacje i producantów papieru i elementów pochodzenia papierowego (http://www.cepi.org/EPW/2015).

W roku 2016 zdobył pierwsze miejsce w konkursie Futu Wro Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Zrealizowany w ramach ESK projekt Domek z Kart / House of Cards jest pierwszą w Polsce jednostką mieszkalną wykonaną z komponentów papierowych.

 

Oprócz działalności naukowo-projektowej związanej z architekturą papierową zajmuje się równiez dydaktyką oraz szeroko rozumianym projektowaniem architektonicznym.

Był koordynatorem zespołu Nowa Słodowa działającego przy Politechnice Wrocławskiej na rzecz ocalenia budynku na Wyspie Słodowej we Wrocławiu (www.wyspaslodowa.pwr.edu.pl).

Jako organizator oraz jako prowadzący brał udział w kilkudziesięciu warsztatach architektonicznych m.in. Summer School of Architecture – Living Unit 2016 (www.ssa.pwr.edu.pl) czy ogólnopolskie warsztaty architektoniczne Architektour (http://architektour.pl/tutorzy-2/).

 

Na swojej drodza naukowo-projektowej spotkał wiele osób, które uznaje za drogowskazy w rozwoju osobistym i zawodowym. Trzy z nich miały szczególny wpływ na profil jego działaności:

Shigeru Ban – japoński architekt, zdobywca nagrody Pritzkera (uznawanej za Nobla w dziedzinie architektury). Shigeru Ban w połowie lat 80 rozpoczął nową erę architektury papierowej. Skupiony głównie na potencjale jaki dają tuleje eksperymentował także z innymi produktami. W swojej działalności projektowej kładzie nacisk na nowe rozwiązania formalne i materiałowe. W 1995 roku założył organizację pozarządową Voluntary Architects’ Network, która wspiera i realizuje projekty pomocowe.

Shigeru Ban i Jerzy Łątka, Kioto, 12.04.2013Shigeru Ban i Jerzy Łątka, Kioto, 12.04.2013

prof. Zbigniew Bać - twórca idei habitatu jako filozofi projektowania i organizacji życia mieszkańców. Emerytowany szef Zakładu Projektowania Architektury Mieszkaniowej. Przewodniczący Szkoły Naukowej Habitat promującej interdyscyplinarne podejście do projektowania środowiska miejszkaniowego. Jest autorem i współautorem 180 opracowań projektowych, krajowych i zagranicznych, w tym 40 opracowań konkursowych. Jest promotorem pracy magisterskiej i doktorskiej Jerzego Łątki. Jest opiekunem naukowym Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego.

Prof. Zbigniew Bać i Jerzy Łątka, 09.08.2016, Wrocław, fot. Marcel BilowProf. Zbigniew Bać i Jerzy Łątka, 09.08.2016, Wrocław, fot. Marcel Bilow

Zeev Baran, architekt, Honorowy Konsul Generalny RP w Jerozolimie. Ukończył studia na Politechnice w Hajfie („Technion”) z tytułem architekta i urbanisty. W latach 1964-1967 kontynuował studia podyplomowe i praktykę w Paryżu, w katedrze i biurze architekta Georges’a Candilisa. Następnie, po 3-letniej pracy zawodowej w Izraelu, w roku 1970, założył własną pracownię w Jerozolimie, która zatrudnia wieloetniczny zespół. Pracownia specjalizuje się m.in. w planowaniu projektów dla krajów rozwijających się i dla mniejszości w Izraelu.

Zeev Baran i Jerzy Łątka, Akko, Izrael, 17.09.2011Zeev Baran i Jerzy Łątka, Akko, Izrael, 17.09.2011

podczas badań naukowych i prac projektowych współpracował również z:

 • Prof. Mick Eekhout,
 • Dr. – ing. Marcel Bilow,
 • mgr inż. Julia Schonwalder,

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

2010 - 2012
Patryk Antczak, Małgorzata Bieńskowska, Mariusz Biernacki, Natalia Bobińska, Kamil Bocian, Sebastian Dobiesz, Katarzyna Drapa, Anna Jakubińska, Paweł Kędziak, Anna Kwiatek, Katarzyna Laskowska, Małgorzata Łoś, Karol Mądrecki, Aleksandra Omiotek, Mikołaj Romanowicz, Alicja Sawicka, Justyna Sielska, Katarzyna Starzak, Maria Wawer, Małgorzata Zych, Joanna Żyłowska

2015:
Katarzyna Dominiak, Karolina Dyjach, Anna Pastor, Emilia Karwowska, Adrianna Kaźmierczak, Patrycja Jędra , Marta Gruca, Małgorzata Radaj, Marta Wróblewska, Maciej Marszał, Marta Mochniak, Justyna Romanowska, Krzysztof Gorczakowski, Agnieszka Ejsymont, Monika Pietrosian, Marta Jastrzębska, Dorota Ręcławowicz, Anna Kwapień, Anna Młodzianowska, Jarosław Kuziemko, Aga Folaron, Bartosz Kołodziejczuk, Anna Górska, Adrian Jakubowski, Małgorzata Soroko, Adam Sterniuk, Agnieszka Helik, Justyna Kiedrzyn, Adam Banasiak, Bartosz Bartczak, Michał Gaj, Dawid Sionkowski, Michał Płotka, Mateusz Bieńkowski, Wioletta Michalik, Michał Chodzikiewicz, Liliana Cierpiał, Emiliana Cierpiał, Marcin Czekajło, Piotr Falis, Igor Gajewski, Patryk Gasek, Martyna Giler, Tomasz Januszewski, Piotr Kowalczyk, Damian Krata, Daniel Majchrzycki, Grzegorz Muraczewski, Marcin Panek, Adrian Prałat, Jakub Ławicki, Paweł Joniak, Emil Barczyński, Bartosz Witkowski, Alois Knol, Arko van Ekeren, Erik van den Broek, Iris van der Weijde, Marijn Verlinde, Dion Renzo Adhir Lachman, Eline Stubert, Max van den Berg, Maarten van der Kuur, Roman Oost, Wouter Kamphuis,

2016:
Paulina Urbanik, Olga Gumienna, Joanna Malińska, Agata Mintus, Weronika Lebiedowska, Magdalena Wiktorska, Natalia Olszewska, Wojtek Wiśniewski, Damian Wachoński, gościnnie Dominik Gomółka, Kinga Łukasińska

Nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce w konkursue: „Futu Wro – Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
 • II nagroda w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji architekto­nicznej zagospodarowania terenu w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkie­go i Świdnickiej we Wrocławiu, Z. Bać, I.Kaźmierczak, P. Filar, E. Głogowska, J. Łątka , B. Jaskulski, K. Mądrecki, 2012
 • II Nagroda w konkursie Piękny Wrocław, za Najlepszą Realizację Architektoniczną, Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (Paweł Horn Pracownia Projektowa), Paweł Horn, Małgorzata Igras, Jerzy Łątka, 2011
 • III Miejsce w ogólnopolskim konkursie na przestrzeń biurową do kreatywnych spotkań: „Papierowe cudo”, Jerzy Łątka, Katarzyna Lontkowska, Anna Jakubińska, 2011
 • II Nagroda w konkursie na Gadżet Politechniki Wrocławskiej z okazji 100lecia uczelni technicznych we Wrocławiu, rok 2010
 • III Nagroda w ogólnopolskim konkursie na Projekt kładki pieszo jezdnej na rzece Ślęży, ogólnopolski konkurs architektoniczny, maj 2009, JerzyŁątka
 • I Nagroda w konkursie „Dolny Śląsk Nie ma Barier”, z zakresu projektowania archi­tektonicznego dla osób niepełnosprawnych, 2007, Barbara Kras, Jerzy Łątka

Wybrane publikacje:

 • Jerzy Łątka Mieszkanie Treningowe Model społeczno- przestrzenny, listopad 2010, Habitaty zrównoważone : Habitaty 2010 / edited by Zbigniew Bać. Wrocław : Ofi­cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011,ISSN 12321354.
 • Jerzy Łątka, Paper spatial structures, International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2013 „BEYOND THE LIMITS OF MAN” Wroclaw, Poland ISBN 978-83-7493-787-0
 • Jerzy Łątka , Paper relief architecture, IASS-SLTE 2014 VI Latin American Sympo­sium on Tension Structures, Brasilia
 • Jerzy Łątka, Humanista - Shigeru Ban, laureat Nagrody Pritzkera. Architektura & Biz­nes. 2014, nr 6, s. 18-21.
 • Jerzy Łątka ARCHI-TEKTURA: papier i tektura jako innowacyjny materiał w konstruk­cjach architektonicznych. Przegląd Papierniczy = Polish Paper Review. 2014, nr 12, s. 740-746.
 • Zbigniew Bać, Jerzy łątka, Kibuce - habitaty pustyni. Habitaty - architektura socjal­na = Habitats - social architecture / pod red. Zbigniewa Bacia. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. s. 9-21
 • Jerzy Łątka Cardboard as a building material - transition from past to the future. IASS 2015: The Annual International Symposium on Future Visions : proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2015, 17-20 August, Amsterdam, the Netherlands.